korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
english
bulgarian
croatian
danish
dutch
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
romanian
russian
serbian
slovakian
spanish
swedish
turkish
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw
 
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw

  E-mail
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw
daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw
daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw
daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
© 2017
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
 
 
Często Zadawane Pytania
 


Odpowiedzi:1. Jaka jest różnica między częściową a całkowitą ślepotą barw?
W oku człowieka, na siatkówce znajdują się trzy typy receptorów światła, wrażliwe na światło czerwone, zielone i niebieskie. Suma pobudzeń tych receptorów jest przetwarzana przez mózg na wrażenie barwy. W przypadku osób z zaburzeniami rozpoznawania barw wszystkie te receptory działają, ale czułość jednego z nich jest obniżona. W przypadku osób dotkniętych ślepotą barw nie działa co najmniej jeden typ receptorów, ale zdarza się też brak dwóch lub wszystkich typów.
Początek strony


2. Dlaczego mylenie barw występuje częściej u mężczyzn?
Nieprawidłowe rozpoznawanie barw zdarza się 16 razy częściej wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Barwy są nieprawidłowo rozpoznawane przez 8% mężczyzn i 0,5% kobiet. Ślepota barw jest wadą dziedziczną, spowodowaną błędem chromosomu X. Kobieta rozpoznaje nieprawidłowo barwy tylko wtedy, gdy jej oba chromosomy X wykazują tę wadę. Jeżeli ma tylko jeden wadliwy chromosom, staje się tylko nosicielką wady. U mężczyzn wada chromosomu X powoduje zaburzenie widzenia barw (XY).
Początek strony


3. Czy ślepota barw jest uleczalna?
Zakłócenia widzenia barw są nieuleczalne, ale można je skorygować specjalnymi okularami, analogicznie do innych wad wzroku.
Początek strony


4. Czy stopień ślepoty barw może się zmieniać z wiekiem?
Typ i natężenie dziedzicznej wady widzenia barw nie zmienia się z wiekiem. Mogą się natomiast zmieniać wady nabyte. Zmiany takie może powodować np. cukrzyca, jaskra lub zażółcenie soczewki w podeszłym wieku.
Początek strony


5. Jak korekcja widzenia barw wpływa na komfort życia?
Widzenie barw jest ważne dla nas z wieku powodów. Wpływa na nasz nastrój, umożliwia przeżycia estetyczne i jest nośnikiem ważnych informacji. Na każdym kroku napotykamy informacje zakodowane barwami. Ponad 150 zawodów jest niedostępnych dla osób z zaburzeniami widzenia barw. Osoby te są praktycznie wszędzie w gorszej sytuacji niż zdrowe. Z pomocą szkieł korygujących widzenie barw możemy pomóc wielu osobom w odnalezieniu się w świecie kolorów.
Początek strony


6. Czym różni się nasz test od innych metod diagnostycznych?
Większość testów sprawdzających widzenie barw służy tylko do odróżnienia osób prawidłowo i źle widzących kolory, tak więc nie może pomóc w doborze szkieł korygujących. Nasz test widzenia barw określa typ i stopień zaburzenia widzenia barw oraz poprzez stosowanie szkieł korekcyjnych pozwala na ich optymalny dobór. Badanie jest szybkie, obiektywne i proste.

daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw

Początek strony


7. Czy warstwa korygująca barwy może być stosowana w okularach korekcyjnych?
Tak. Warstwy korygujące widzenie barw można nanosić zarówno na szkła optyczne (jedno-, dwu- i wieloogniskowe) jak i na tzw. szkła zerowe. Warstwy przeciwodbiciowe AR (antyrefleksyjne) nie mają wpływu na końcowy efekt. Skomplikowana technologia na razie nie pozwala na nanoszenie warstw korygujących widzenie barw na soczewki kontaktowe.
Początek strony


8. Skąd będę wiedzieć, że soczewka korekcyjna poprawiła moje widzenie barw?

Po wykonaniu badania widzenia barw należy je powtórzyć z dobranymi szkłami. W ten sposób sprawdza się stopień poprawy wady. Patrząc poprzez dobrane w naszym systemie szkła pacjent sam ocenia, czy widzi świat w lepszych kolorach.
Początek strony


 
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw daltonizm częœciowy, daltonizm zupełny, œlepota barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw